Εγγύηση Προϊόντων

Εγγύση παρέχεται σε όλα τα καινούργια προϊόντα και σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή.

Εγγύηση Προϊόντων